Dokumenty

W celu przygotowania odpowiedniej czynności, wymagane jest dostarczenie do Kancelarii Notarialnej odpowiednich dokumentów przed umówionym terminem czynności. Lista dokumentów potrzebnych do sporządzenia umowy zostanie przesłana przez Kancelarię po ustaleniu zakresu czynności.

Każda czynność notarialna wymaga indywidualnego podejścia. Z pozoru podobne czynności wymagają niejednokrotnie okazania różnych dokumentów. Intencje Stron bywają nierzadko różne. Po konsultacji zagadnienia z notariuszem, niejednokrotnie Strony decydują się na zastosowanie innego rozwiązania prawnego niż pierwotnie zamierzono.

Podczas rozmowy zostaną Państwu udzielone szczegółowe informacje, w zakresie rodzaju czynności, wymaganych do zebrania dokumentów, a także informacje w zakresie gdzie uzyskać potrzebne dokumenty, które z nich stanowić będą załączniki do aktu tzn. wymagają pozostawienia w Kancelarii, które zostaną wysłane do odpowiednich instytucji, a które są przeznaczone do okazania przy czynności.

Do przygotowania projektu aktu, wystarczające jest przesłanie skanów. Na umówioną czynność notarialną należy zabrać ze sobą oryginały.

Zapraszamy do kontaktu, nasz Zespół jest do Państwa dyspozycji.