O nas

Nasze pryncypia:

  • rzetelność
  • bezpieczeństwo
  • uczciwość
  • bezstronność
  • zaangażowanie
  • poufność

Hominum causa omne ius constitutum sit
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi

Weronika Wasilewska - Notariusz

„Notariusz zapewnia Stronom bezpieczeństwo obrotu, a swoją pracę wykonuje w ramach wolnego zawodu, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki i praw człowieka oraz dbając o godność zawodu”.

Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania związane z notariatem rozwijałam już podczas studiów, uczestnicząc w kołach naukowych poświęconych prawu cywilnemu i procedurze cywilnej. Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczęłam aplikację notarialną prowadzoną przez Izbę Notarialną w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w renomowanych warszawskich kancelariach notarialnych. Początkowo jako asystent notariusza, następnie jako aplikant notarialny, po złożeniu państwowego egzaminu zawodowego jako zastępca notarialny. Uwieńczeniem wieloletniej nauki i pracy było powołanie mnie przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko Notariusza w Warszawie. Obecnie prowadzę własną Kancelarię Notarialną w Warszawie.

Notariusz to nie tylko zawód, ale również misja, spoczywa na nim wielka odpowiedzialność i jednocześnie przywilej, bowiem Klienci w zaufaniu, powierzają mu przeprowadzenie najważniejszych transakcji. Podstawą moich działań jest szczegółowa analiza stanu prawnego i zastosowanie takich instrumentów prawnych, które najlepiej sprawdzą się w Państwa sytuacji.


Zapraszam do współpracy
Weronika Wasilewska
Notariusz